Regulamin

 

Informacje podstawowe

1. Właścicielem Serwisu Turystycznego oraz podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu www.rezerwacje-wakacji.pl jest Biuro Podróży Świat Wakacji S.C. ul. Grunwaldzka 26, 35-068 Rzeszów, zarejestrowane pod numerem NIP 813-36-01-843, działające jako agent turystyczny, zwany dalej Świat Wakacji.

2. Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji, zakup wycieczek turystycznych, poprzez udostępniony systemu rezerwacji internetowej MerlinX.

3. Serwis umieszczony jest na stronie internetowej pod adresem http://www.rezerwacje-wakacji.pl

4. Definicje:

  • Świat Wakacji - serwis internetowy biura podróży umożliwiający dokonanie rezerwacji wycieczki w formie elektronicznej za pomocą systemu MerlinX.
  • Użytkownik – osoba fizyczna lub firma korzystająca z serwisu Świat Wakacji
  • Administrator - organizator serwisu lub osoba upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania serwisem. 

5. Korzystający z serwisu użytkownicy akceptują określone warunki w niniejszym Regulaminie oraz ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu Świat Wakacji.

 

Ogólne zasady rezerwacji

1. Biuro Podróży Świat Wakacji w ramach serwisu www.rezerwacje-wakacji.pl prezentuje oferty wycieczek, których organizatorami są operatorzy turystyczni, dostępni w systemie rezerwacji MerlinX oraz w zakładce Partnerzy.

2. Operatorzy związani są stosownymi umowami z Biurem Podróży Świat Wakacji S.C. które uprawniają Świat Wakacji S.C. do sprzedaży ich ofert.

3. Korzystanie z Serwisu Świat Wakacji możliwe jest tylko we własnym imieniu. Dokonanie rezerwacji z użyciem fałszywych danych jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce.

4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu, awarie sprzętu wywołane siłą wyższą a także przerwy w działaniu systemu rezerwacji on-line MerlinX.

5. Informacje dotyczące ofert, warunki oraz ceny prezentowane w serwisie Świat Wakacji dostarczane są bezpośrednio od operatorów turystycznych w niezmienionej formie.

6. Prezentowane na stronie internetowej www.rezerwacje-wakacji.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Dokonanie rezerwacji wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

 

Polityka Prywatności

Sposób wykorzystania danych.

1. Biuro Podróży Świat Wakacji chroni i szanuje dane użytkowników, dlatego też nie udostępniamy i nie sprzedajemy Twoich danych osobom trzecim za wyjątkiem organizatorów, z którymi Klient zawiera za pośrednictwem Świat Wakacji umowę o świadczenie usług turystycznych. Przetwarzanie danych użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji usług serwisu oraz w celu dostarczenia Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu.

2. Zdjęcia otrzymane od Klientów mogą zostać opublikowane na stronie www.rezerwacje-wakacji.pl w galerii serwisu. Przesłanie zdjęć do Biura Podróży Świat Wakacji  jest jednoznaczne z akceptacją tych zasad.

3. Formularz kontaktowy. Podczas kontaktu za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie należy uzupełnić wymagane pola. Podane w formularzu dane osobowe i adresowe są wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi lub przygotowania odpowiedniej oferty oraz kontaktu z Klientem. Dane te nie są gromadzone w bazie  Biura Podróży Świat Wakacji i nie będą wykorzystywane do innych celów.

Wykorzystanie cookies.

Serwis Biura Podróży Świat Wakacji  wykorzystuje cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie.

Podczas wizyty w naszym serwisie, automatycznie zbierane są dane typu: adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, nazwa domeny itp.


Szanujemy Twoją prywatność !           SUPER CENA !!!