Bilety lotnicze

Za pośrednictwem poniższego formularza mogą Państwo przesłać zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletu lotniczego. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Biura Podróży w celu przedstawienia najkorzystniejszej oferty.

FORMULARZ KONTAKTOWY - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przygotowania oraz przedstawienia oferty.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie może utrudnić nam kontakt z Państwem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży Świat Wakacji s.c. Rzeszów.

  • Inspektor Ochrony Danych – Marta Bielec – biuro@rezerwacje-wakacji.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - Art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - działania marketingowe.,

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

  • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi;

           SUPER CENA !!!